Çalışma  Alanımız.

 


Hukuki problemlerinize hızlı ve etkin çözümler

Başlıca Çalışma Alanlarımız.

-Medeni Hukuk ( Aile Hukuku,Gayrimenkul Hukuku,Eşya Hukuku,Miras Hukuku )
-Borçlar Hukuku
-Ticaret Hukuku (Kara Ticareti Şirketler Hukuku,Kıymetli Evrak Tescil ve Sigorta Hukuku,Bankalar Hukuku)
-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
-İcra ve İflas Davaları ve Takipleri
-Haksız Fiil ve Tazminat Hukuku
-Trafik Hukuku ve Sigorta Alacakları,
-Ceza HUkuku
-Ve Tüm Hukuksal konularda Danışmanlık Hizmeti ve Dava Avukatlığı